Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Νέα Θέση Εργασίας - Τεχνικός / Πωλητής








ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
24 - Κλειστή για αιτήσεις!
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τεχνικός – Πωλητής 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Από αναπτυσσόμενη  εταιρία κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων με έδρα την Κατερίνη ζητείται Τεχνικός – Πωλητής  για εξαήμερη εργασία πλήρους απασχόλησης για τη  θέση του εξωτερικού τεχνικού για service των μηχανημάτων της εταιρίας καθώς και πωλήσεις.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Άντρας με  σχετική εμπειρία και τεχνικές γνώσεις



Αν βρήκατε ενδιαφέρουσα τη θέση εργασίας εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας  ΕΔΩ