Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

Νέα θέση εργασίας - Υπάλληλος Διαχείρισης Αποθήκης ΤΕΙ/IEK.


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
29
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπάλληλος Διαχείρισης Αποθήκης ΤΕΙ/IEK
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Από εταιρία έδρα τις Αλυκές Κίτρους ζητείται υπάλληλος για τη Διαχείριση αποθήκης απόφοιτος ΤΕΙ/IEK, για άμεση πρόσληψη και εργασία πλήρους απασχόλησης.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απαραίτητο η ύπαρξη αποδεδειγμένης εμπειρίας σε Ηλεκτρολογικό και Μηχανολογικό εξοπλισμό, γνώση Αγγλικής γλώσσας καθώς και χρήση Η/Υ. Γνώσεις ERP θα συνεκτιμηθούν


Αν βρήκατε ενδιαφέρουσα τη θέση εργασίας εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας  ΕΔΩ